Klic
v sili

Splošna ambulanta I, Monika Mlinar Agrež, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta II, Nina Marin, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta III, Anže Opara, dr.med., spec. družinske medicine

Splošna ambulanta IV, Mojca Štendler, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta V, Mili Bren-Bregar, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta VI, Galina Cerar, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta VII DUFS in Prebold, Darja Logar, dr.med., spec. družinske medicine

Splošna ambulanta VIII, Žiga Sotler, dr. med., spec. druž.med.

Referenčna ambulanta I, Monika Mlinar Agrež, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta II, Nina Marin, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta III, Zvjezdana Vrhovnik, dr. druž. med.

Referenčna ambulanta IV, Mojca Štendler, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta V, Ljudmila Bren Bregar, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta VI, Galina Cerar, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta VIII, Žiga Sotler, dr. med., spec. druž. med.

Farmacevtska svetovalka

AFDT - Ambulanta za funkcionalno diagnostiko in terapije

Otroško-šolska zobna ambulanta I, Slavica Mikoš, dr. dent. med.

Otroško-šolska zobna ambulanta II, Jovanka Cvijanović, dr. dent. med.

Otroško-šolska zobna ambulanta III, Sanja Ščepanović, dr. dent. med.

Zobna ambulanta IV, Sever Jurišin, dr. dent. med.

Zobna ambulanta V, Frosina Dajo Brodar, dr. dent. med.

Zobna ambulanta VI, Barbara Stegenšek, dr. dent. med.

Zobna ambulanta III, Nataša Karuševa, dr. dent. med.

Ustna higieničarka, Jasna Štrbac

Dermatološka ambulanta, Bojan Popovič, dr. med., spec. derm. univ. dipl. prav.

Okulistična ambulanta, prim. Uroš Prelesnik, dr. med., spec. oftalm.

Otorinolaringološka ambulanta, Marko Četina, dr. med., spec. otorinolaringolog
Lea Zupan, dr. med., spec. otorinolaringolog

Psihiatrična ambulanta I, Sonja Rajar, dr. med. spec. psih.

Dispanzer za ženske, Cvetka Skušek-Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Psihiatrična ambulanta II, prim. Darja Boben Bardutzky, dr. med., spec. psih.

Ortodontska ambulanta, Nadežda Stanojević, dr. dent. med., spec. ort.

Psiholog za odrasle, Nastja Pucer, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

OŠD Manca Jerman, Manca Jerman, dr. med., spec. pediater

OŠD Marjeta Opresnik Pešec, Marjeta Opresnik Pešec, dr. med., spec. šol. med.

OŠD Suzana Justinek, Suzana Justinek, dr. med., spec. šol. med.

Otroška preventiva

Šolska preventiva

Otroško šolski psiholog, dr. Barbara Dolenc, univ. dipl. psih.

Pedopsihiatrična ambulanta, Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije

Razvojna ambulanta, Romana Hudomalj Virant, dr. med., spec. pediater

Razvojna ambulanta delovna terapija, Špela Petek, dipl. delovna terapevtka

Razvojna ambulanta nevrofizioterapija, Marija Vozelj, dipl. fizioterapevtka

Nada Klavs, logopedinja

Razvojna ambulanta logopedinja, Tjaša Polutnik, prof. spec. in reh. ped. - logopedinja

Razvojna ambulanta psiholog, Marina Vidović, mag. psih.

Patronaža

Nega na domu

Laboratorij Zdravstvenega doma Trbovlje

Laboratorij - enota pediatrija

MDPŠ, Marko Ratej, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa, Marko Ratej, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa

Aleksandar Caran, dr. med.spec. druž. med.

Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec otroške in mladostniške psihiatrije

Marjeta Opresnik Pešec, dr. med., spec. šol. med.

Slikanje zob (panorex), Alenka Kozlevčar dipl.inž.rad.