Klic
v sili

Splošna ambulanta I, Darja Logar, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta II, Nina Marin, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta III, Zvjezdana Vrhovnik, dr. med.

Splošna ambulanta IV, Mojca Štendler, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta V, Mili Bren-Bregar, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta VI, Galina Cerar, dr. med., spec. druž. med.

Splošna ambulanta VII DUFS in Prebold, Zvjezdana Vrhovnik, dr. med.

Splošna ambulanta VIII, Nina Rink, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta I, Darja Logar, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta II, Nina Marin, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta IV, Mojca Štendler, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta V, Ljudmila Bren Bregar, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta VI, Galina Cerar, dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta VIII, Nina Rink, dr. med., spec. druž. med.

Otroško-šolska zobna ambulanta I, Slavica Mikoš, dr. dent. med.

Otroško-šolska zobna ambulanta II, Jovanka Cvijanović, dr. dent. med.

Otroško-šolska zobna ambulanta III, Sanja Ščepanović, dr. dent. med.

Zobna ambulanta IV, Sever Jurišin, dr. dent. med.

Zobna ambulanta V, Frosina Dajo Brodar, dr. dent. med.

Zobna ambulanta VI, Barbara Stegenšek, dr. dent. med.

Zobna ambulanta III, Nataša Karuševa, dr. dent. med.

Dermatološka ambulanta, Bojan Popovič, dr. med., spec. derm. univ. dipl. prav.

Dispanzer za ženske, Cvetka Skušek-Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Okulistična ambulanta, prim. Uroš Prelesnik, dr. med., spec. oftalm.

Otorinolaringološka ambulanta, Marko Četina, dr. med., spec. otorinolaringolog
Lea Zupan, dr. med., spec. otorinolaringolog

Psihiatrična ambulanta I, Sonja Rajar, dr. med. spec. psih.

Psihiatrična ambulanta II, prim. Darja Boben Bardutzky, dr. med., spec. psih.

Psiholog za odrasle, Nastja Pucer, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Ortodontska ambulanta, Nadežda Stanojević, dr. dent. med., spec. ort.

OŠD Manca Jerman, Manca Jerman, dr. med., spec. pediater

OŠD Marjeta Opresnik Pešec, Marjeta Opresnik Pešec, dr. med., spec. šol. med.

OŠD Suzana Justinek, Suzana Justinek, dr. med., spec. šol. med.

Otroška preventiva

Šolska preventiva

Otroško šolski psiholog, dr. Barbara Dolenc, univ. dipl. psih.

Pedopsihiatrična ambulanta, Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije

Razvojna ambulanta, Romana Hudomalj Virant, dr. med., spec. pediater

Razvojna ambulanta delovna terapija, Špela Petek, dipl. delovna terapevtka

Razvojna ambulanta nevrofizioterapija, Marija Vozelj, dipl. fizioterapevtka

Nada Klavs, logopedinja

Patronaža

Nega na domu

Laboratorij Zdravstvenega doma Trbovlje

Laboratorij - enota pediatrija

MDPŠ, mag. Breda Bizjak dr.med.,spec. med. dela, prometa in športa

MDPŠ, Marko Ratej, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa, Marko Ratej, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa

Aleksandar Caran, dr. med.spec. druž. med.

Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec otroške in mladostniške psihiatrije

Marjeta Opresnik Pešec, dr. med., spec. šol. med.

Slikanje zob (panorex), Alenka Kozlevčar dipl.inž.rad.