Klic
v sili

Ana Bovhan, mag. prof. logopedije in surdopedagogike

Zdravstveno osebje Telefon: Naročanje
030-604-473 mail: ana.bovhan@zd-trbovlje.si

Ambulanta je v glavni stavbi ZD Trbovlje 4. nadstropje.