Klic
v sili

Monika Mlinar Agrež, dr. med., spec. druž. med.

Zdravstveno osebje Telefon: Naročanje
Nada Kajtna, dipl. med. sestra 03/56-24-237
ORDINACIJSKI ČAS Dopoldne Popoldne
Ponedeljek - 12:30 - 19:30
Torek 07:30 - 14:30 -
Sreda - -
Četrtek - -
Petek 07:30 - 11:00 -

OBVESTILO


- Referenčna ambulanta NE DELA 16.10. 2020
- Refernčna ambulanta NE DELA od 26.10. do vključno 30.10.2020


REFERENČNA AMBULANTA:

 • je ambulanta družinske medicine, okrepljena z diplomirano medicinsko sestro.

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA IZVAJA:

 • svetovanja o zdravem načinu življenja

 • zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni

 • vodenje bolnikov z urejenimi kroničnimi obolenji

 • opravlja preventivne preglede odraslih

KDO:

 • vsi odrasli pacienti od 30. leta starosti, ki so še zdravi, kot tudi tisti ki že imajo določena kronična obolenja in zato prejemajo zdravila

NAMEN:

 • zagotoviti še bolj kakovostno obravnavo pacientov

 • preprečiti razvoj kroničnih bolezni

 • zagotoviti boljši nadzor nad že razvito kronično boleznijo 

PREGLED OBSEGA:

 • pogovor o preventivnih programih (ZORA, DORA, SVIT)

 • napotitev na odvzem krvi, kjer se ugotavlja ogroženost za sladkorno bolezen in maščobe v krvi

 • tehtanje in meritev telesne višine in obsega pacienta, kjer se ugotavlja stanje prehranjenosti

 • meritev krvnega tlaka in posnetek EKG-ja, kjer se ugotavlja delovanje srca

 • ugotavljanje pljučne kapacitete (izmeritev nivo kisika in opravimo spirometrijo)

 • pogovor o pacientovem življenjskem slogu, načinu prehranjevanja in telesni aktivnosti (zdravstveno vzgojno svetovanje in pomoč)

 • da pacientu s postavljeno diagnozo (sladkorna bolezen, visok krvni pritisk, astma, KOPB, osteoporoza, prostata, depresija) opravimo vse meritve, ki spadajo v protokol diagnosticirane bolezni

 • izpostavimo dejavnike tveganja in se o njih pogovorimo s pacientom

 • da ob morebitno ugotovljenih simptomih bolezni ali ob napredovanju bolezni pacienta napotimo k osebnemu zdravniku, ki nadaljuje njegovo zdravljenje

 • pacientu z že postavljeno diagnozo se ugotavlja urejenost njegove bolezni in morebitna poslabšanja