Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Ambulante otroško šolskega dispanzerja

Kontakt preventiva:

Šolska preventiva:
Snežana Lazić, dipl. med. sestra

Otroška preventiva:
Vesna Dervišević, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 154, 03 56 24 153
Epošta: preventiva.osd@zd-trbovlje.si


OŠD Suzana Justinek, dr. med., spec. šol. med.
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra
Tina Smrkolj, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 151
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
OŠD Klara Jordan, dr. med., specialistka pediatrije
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra
Tina Smrkolj, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 152
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
OŠD Nataša Božović Mihailović, dr. med., spec. ped.
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra
Tina Smrkolj, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 152
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
OŠD Nika Hace, dr. med., spec. pediatrije
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra
Tina Smrkolj, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 151
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas


Kakšne naloge opravljamo na področju zdravstvenega varstva otrok in mladine?

Služba zdravstvenega varstva na primarni zdravstveni ravni skrbi za kompletno izven bolnišnično zdravstveno varstvo predšolskih otrok oziroma šolskih otrok in mladine.

V ta namen opravljamo:

 • Kurativne zdravstvene preglede akutno in kronično bolnih otrok in mladostnikov.
 • Preventivne zdravstvene sistematične preglede, ki so namenjeni spremljanju otrokovega in mladostnikovega zdravstvenega stanja ter njegovega telesnega in duševnega razvoja. Na področju preventive skrbimo za dojenčke in male otroke, za učence osnovnih šol v občini Trbovlje, za dijake Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in Srednje tehnične in poklicne šole Trbovlje. Sistematski pregled zagotovimo tudi mladini izven rednega šolanja v 18. letu starosti
 • Zdravstveno - vzgojna predavanja: v sklopu sistematskih pregledov šolarjev in dijakov ter s predavanji po šolah so mladi deležni zdravstveno vzgojne dejavnosti, primerne za njihovo starost. Seznanjamo jih z aktualnimi temami na področju zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni.
 • Zdravstvena vzgoja za starše dojenčkov in malih otrok poteka ob vsakem sistematskem pregledu in obisku posvetovalnice individualno.

Dejavnosti kurative in preventive potekata v ločenih prostorih, z ločenim vhodom, s čimer se izogibamo mešanju bolnih otrok z zdravimi

Poleg ambulant otroško šolskega dispanzerja, v okviru zdravstvenega varstva otrok in mladine v ZD Trbovlje deluje tudi Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.

Kratki napotki ob obisku zdravnika:

 • Za vsak obisk v otroško šolskem dispanzerju se je potrebno predhodno naročiti na telefonskih številkah osebnih zdravnic. Vaš klic bo prevzela med. sestra ali zdravstveni tehnik v ambulanti in vam dal/a dodatna navodila. Če ne vzpostavite telefonskega kontakta z ambulanto, pošljite e-pošto in napišite vašo kontaktno tel. številko.
 • Na vse kar nam sporočite  po e-pošti vam odgovorimo.
 • Za recepte, ki so stalna terapija, pošljite e-pošto teden dni prej, da vam izdamo e-recept.
 • V koliko potrebujete napotnico za kontrolni pregled pri specialistu pošljite e- pošto, če še nimamo izvida predhodnega pregleda pri specialistu ali odpustnice iz bolnišnice, ju pošljite po e-pošti.
 • Če vaša izbrana zdravnica ne dela, ob nujnih stanjih pokličite zdravnico, ki dela po urniku, ob vikendih ali nočnem času urgentni center 03 56 52 605 .
 • Pacienti, ki imate opredeljeno Jerman dr.med., kontaktirajte ambulanto zdravnice, ki dela po urniku.
 • Urnik dela zdravnic je objavljen na spletni strani ZD ali na tej povezavi.
 • Poskrbite, da ima vaš otrok urejeno zdravstveno zavarovanje.
 • Upoštevajte navodila o zdravljenju, ki vam jih da vaš zdravnik ali zdravnik vašega otroka

Osebni podatki otrok, mladostnikov in njihovih staršev so varovani v skladu s predpisi Zakona o varstvu osebnih podatkov, vendar je za nemoteno delo zdravstvenega tima del podatkov nujno potreben, zato spremembe osebnih podatkov sporočajte medicinski sestri, da vas bodo obvestila našla pravočasno


Nekaj koristnih povezav:
Osnovne informacije o prehrani dojenčka
Osnovne informacije o naglavnih ušeh
Osnovne informacije o glistah
Osnovne informacije o garjah
Vkljucitev otroka v vrtec ali šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okuzbi
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v srednji šoli