03 56 24 100

Ambulante otroško šolskega dispanzerja

Kontakt preventiva:

Šolska preventiva:
Vesna Drnovšek, dipl. med. sestra

Otroška preventiva:
Vesna Dervišević, dipl. med. sestra
Snežana Lazić, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 154, 03 56 24 153
Epošta: preventiva.osd@zd-trbovlje.si


OŠD Marjeta Opresnik Pešec, dr. med., spec. šol. med.
Rosanda Trnolšek, sr. med. sestra
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra

Telefonska št: 03 56 24 152
Epošta: osd.amb.pesec@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
OŠD Suzana Justinek, dr. med., spec. šol. med.
Rosanda Trnolšek, sr. med. sestra
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra

Telefonska št: 03 56 24 151
Epošta: osd.amb.justinek@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas


Kakšne naloge opravljamo na področju zdravstvenega varstva otrok in mladine?

Služba zdravstvenega varstva na primarni zdravstveni ravni skrbi za kompletno izven bolnišnično zdravstveno varstvo predšolskih otrok oziroma šolskih otrok in mladine.

V ta namen opravljamo:

  • Kurativne zdravstvene preglede akutno in kronično bolnih otrok in mladostnikov.
  • Preventivne zdravstvene sistematične preglede, ki so namenjeni spremljanju otrokovega in mladostnikovega zdravstvenega stanja ter njegovega telesnega in duševnega razvoja. Na področju preventive z dispanzerskim načinom dela skrbimo za učence osnovnih šol v občini Trbovlje, za dijake Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in Srednje tehnične in poklicne šole Trbovlje. Sistematski pregled zagotovimo tudi mladini izven rednega šolanja v 18. letu starosti
  • Zdravstveno - vzgojna predavanja: v sklopu sistematskih pregledov ter s predavanji po šolah so mladi deležni zdravstveno vzgojne dejavnosti, primerne za njihovo starost; seznanjamo jih z aktualnimi temami na področju zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni

Dejavnosti kurative in preventive potekata v ločenih prostorih, z ločenim vhodom, s čimer se izogibamo mešanju bolnih otrok z zdravimi

Poleg ambulant otroško šolskega dispanzerja, v okviru zdravstvenega varstva otrok in mladine v ZD Trbovlje deluje tudi Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.

Kratki napotki ob obisku zdravnika:


  • Upoštevajte navodila o zdravljenju, ki vam jih da vaš zdravnik.
  • Osebni podatki otrok, mladostnikov in njihovih staršev so varovani v skladu s predpisi Zakona o varstvu osebnih podatkov, vendar je za nemoteno delo zdravstvenega tima del podatkov nujno potreben, zato spremembe osebnih podatkov ažurno sporočajte medicinski sestri, da vas bodo obvestila našla na pravem naslovu in pravočasno.

Nekaj koristnih povezav:
Osnovne informacije o prehrani dojenčka
Osnovne informacije o naglavnih ušeh
Osnovne informacije o glistah
Osnovne informacije o garjah
Vkljucitev otroka v vrtec ali šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okuzbi
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v srednji šoli