03 56 24 100

Center za duševno zdravje odraslih

Odgovorna oseba za naročanje:

Alen Osmanović, dipl. zdravstvenik
Zdravko Klanšek, zdr. tehnik
Aleksandra Subotič, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 134
Epošta: cdzo@zd-trbovlje.si


Socialna delavka Kristina Kos, dipl. soc. del. spec

Telefonska št: 03 56 24 202
040 818 822

Epošta: kristina.kos@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Špela Cvikl, mag. psih., specializantka. klin. psih.

Telefonska št: 03 56 24 202
040 818 822

Epošta: spela.cvikl@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Špela Peterlin, univ. dipl. psih.

Telefonska št: 03 56 24 202
040 818 822

Epošta: spela.peterlin@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Jasmina Krajnc, univ. dipl. psih., specializantka. klin. psih.

Telefonska št: 03 56 24 202
040 818 822

Epošta: jasmina.krajnc@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihiatrična ambulanta 2
Zdravko Klanšek, zdr. tehnik

Telefonska št: 03 56 24 134
Epošta: cdzo@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihiater Spasoje Vujanović, dr. med., spec. psihiater
Alen Osmanović, dipl. zdravstvenik

Telefonska št: 03 56 24 244
040 818 822

Epošta: cdzo@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas


Kaj je center za duševno zdravje odraslih?

Center za duševno zdravje odraslih sestavljajo strokovnjaki iz različnih področij. Namen centra je nuditi pacientom s težavami v duševnem zdravju celostno obravnavo oziroma multidisciplinaren pristop in na ta način izboljšati kakovost njihovega zdravljenja, kar pripomore k hitrejšemu okrevanju, ali pa vsaj bolj kakovostnem življenju kljub zdravstvenim težavam.

Center pokriva območje Zasavja, oziroma občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.

Poleg ambulantne obravnave v Center za duševno zdravje odraslih spada tudi skupnostna psihiatrična obravnava, ki pa je še v ustanavljanju. Skupnostna psihiatrična obravnava je mobilna enota, ki bo pretežno delovala na terenu. Računamo, da bomo s skupnostno psihiatrično obravnavo začeli v začetku leta 2020.

Izven Centra za duševno zdravje odraslih še vedno delujeta tudi specialistični psihiatrični ambulanti in ambulanta klinične psihologije.

Poleg Centra za duševno zdravje odraslih v ZD Trbovlje deluje tudi Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail zd.trbovlje@zdtrbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.