Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Diana Pavlič, dipl. med. sestra – triaža in naročanje, odgovorna oseba za vodenje čakalnih knjig

Telefonska št: 03 56 24 158
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Mirela Canović, dipl. med. sestra – triaža in naročanje, odgovorna oseba za vodenje čakalnih knjig

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Pedopsihiatrinja Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije
Irena Cestnik, administratorka
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 177
030 604 473

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Administratorka Irena Cestnik - naročanje, odgovorna oseba za vodenje čakalnih knjig

Telefonska št: 03 56 24 177
030 604 473

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Maša Kafel Zdovc, mag. psihologije, specializantka klin. psihologije
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Petra Drnovšek, mag. psihologije, specializantka klin. psihologije
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Sara Kotar, mag. psihologije, specializantka klinične psihologije
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Staša Doležalek, mag. psihologije
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Psihologinja Martina Škoberne, mag. psihologije
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Socialna delavka Tjaša Krajšek, mag. socialnega dela
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 184
030 712 770
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si
tjasa.krajsek@zd-trbovlje.si


Ordinacijski čas
Specialna pedagoginja Mateja Šviga, prof. defektologije
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Logopedinja Ana Kodrič, mag. prof. logopedije in surdopedagogike
Diana Pavlič, dipl. med. sestra
Mirela Canović, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 179
040 640 002

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Delovna terapija Jasmina Hribar, dipl. delovna terapevtka
Jasmina Hribar, dipl. delovna terapevtka

Telefonska št: 03 56 24 186
Epošta: jasmina.hribar@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas


Kaj je center za duševno zdravje otrok in mladostnikov?


CDZOM opravlja storitve primarne, sekundarne in terciarne preventive, zgodnje obravnave otrok, mladostnikov in družin s tveganjem za težave v duševnem zdravju ter specialističnega zdravljenja duševnih motenj. Sestavlja ga tim avtonomnih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, ki sodelujejo pri delu z otrokom, mladostnikom in njegovo družino, ter drugimi socialnimi sistemi, v katere je vključen. Interdisciplinarni pristop pomeni celostno, koordinirano obravnavo pri več strokovnjakih (strokovno timsko delo).

Center pokriva območje Zasavja, oziroma občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.

Kako se naročite na pregled?


Osebno, po e-pošti na naslov cdzom@zd-trbovlje.si, po telefonu na številko 03 56 24 177, 03 56 24 179 ali 040 640 002, 030 604 473 ali po pošti na naslov ZD Trbovlje, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje nam dostavite delovni nalog (za psihologa, logopeda, specialnega pedagoga) ali napotnico (za pedopsihiatra, kliničnega psihologa). V kolikor boste poslali po pošti, pripišite tel. številko in/ali e-naslov. Po prejemu delovnega naloga ali napotnice vas bomo kontaktirali.

Za informacije in naročanje na termin smo dosegljivi:

  • po telefonu: ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 08:00 - 12:00, torek od 08:00 - 17:00
  • osebno: ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 08:00 - 12:00, torek od 08:00 - 17:00 (predhodno pokličite na zgoraj navedene telefonske številke)

Triažna služba se v času rednega delovnega časa izvaja v okviru pristojnega CDZOM. V primeru nujnega stanja se otroke in mladostnike usmerja na pregled (v okviru rednega delovnega časa od 8.00 do 15.00):

  • za otroke do 15. leta v okviru Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani;
  • za mladostnike od 15. do 18. leta v okviru Urgentno – triažne ambulante Centra za mentalno zdravje na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana;
  • za otroke in mladostnike do 18. leta iz vzhodne Slovenije v okviru Enote za otroško in adolescentno psihiatrijo na Kliniki za pediatrijo v Mariboru.

Izven rednega delovnega časa se v primeru, da zaradi duševne motnje ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, napoti na pregled v pedopsihiatrično dežurno službo, ki deluje v okviru Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo UPK Ljubljana.


Kaj potrebujete za pregled in obravnavo?


Za pregled in obravnavo potrebujete:

  • Potrjeno zdravstveno izkaznico,
  • urejen veljaven delovni nalog ali napotnico.

Poleg Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v ZD Trbovlje deluje tudi Center za duševno zdravje odraslih.

Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.