Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Diagnostični laboratorij

Diagnostični laboratorij - Zdravstveni dom Trbovlje
Katarina Jordan Jazbec,
univ. dipl. biol. spec. med. biokem.
Mateja Sumrak, dipl. ing. lab. biomed.
Isabella Štagar, lab. teh.
Katja Tomšič, lab. teh.
Nejc Kočar, lab. teh.

Telefonska št: 03 56 24 170
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas


Kaj delamo v Diagnostičnem laboratoriju ZD Trbovlje?

Za vse naročnike izvajamo:

  • sprejem pacienta in odvzeme biološkega materiala,
  • odpošiljanje biološkega materiala prejemnim laboratorijem,
  • priprava biološkega materiala,
  • izvajanje osnovnih biokemičnih, hematoloških, urinskih preiskav in preiskav blata,
  • izvajanje funkcijskih testov in hitrih presejalnih testov,
  • nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob pacientu (POCT).


Seznam preiskav, ki jih izvajamo v našem diagnostičnem laboratoriju 

Samoplačniške laboratorijske storitve so na voljo samo za odrasle. Do dopolnjenega 18 leta pa laboratorijske storitve izvajamo izključno z nalogom zdravnika.

Določene preiskave izvajamo tudi samoplačniško.

Za preiskave, ki jih ne izvajamo v okviru Diagnostičnega laboratorija ZD Trbovlje, odvzamemo biološki material in ga posredujemo prejemnim laboratorijem:

Laboratorij za klinično kemijo Splošne bolnišnice Trbovlje

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Klinični inšitut za klinično kemijo in biokemijo

Laboratorij za imunologijo revmatizma

Klinika za nuklearno medicino

Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko - pediatrija


Kaj je potrebno vedeti o odvzemu vzorca krvi?


 
Odvzem venske in kapilarne krvi izvaja laboratorijsko osebje z opravljenim dodatnim izobraževanjem. Odvzem opravijo po priporočenih standardnih postopkih za odvzem krvi in z materialom za enkratno uporabo, kar osebju in pacientom zagotavlja zaščito pred okužbo.
 
Dan pred odvzemom krvi bodite normalno telesno aktivni. Če je mogoče, se pred odvzemom krvi izogibajte večjim športnim aktivnostim, težjim fizičnim in psihičnim naporom.
 
Priporoča se standardiziran odvzem venske krvi zjutraj na tešče, kar pomeni, da se odvzem krvi opravi 12 ur po zadnjem obroku. Pijete lahko le vodo v običajnih količinah.
 
Pred odvzemom krvi se izognite vnosu alkohola, nikotina in kofeina. Glede vnosa zdravil, ki jih redno jemljete, se pred odvzemom krvi posvetujte z zdravnikom.
 
Neposredno pred odvzemom krvi morate vsaj nekaj minut počivati in se psihično umiriti.
 
Na spremembe rezultatov laboratorijskih preiskav vplivajo tudi biološki ritmi. Biološki ritmi so ciklične periode, ki lahko trajajo različno dolgo. V klinični biokemiji so najpomembnejši tisti ritmi, ki trajajo v povprečju en dan. V praksi to pomeni, da so v vzorcih, odvzetih ob različnih urah dneva, koncentracije analitov različne.
 
TSH je hormon, ki se izloča v skladu z dnevno-nočnim ritmom in ima zelo kratko razpolovno dobo. Strokovne smernice priporočajo odvzem vzorca krvi za določitev TSH med 10. in 16. uro, saj je takrat koncentracija TSH najnižja in najbolj stabilna. Za vsa navodila, vključno z režimom terapije na dan odvzema krvi je odgovoren zdravnik.
 
V kolikor vam je ob odvzemu krvi rado slabo, na to pred odvzemom krvi opozorite laboratorijsko osebje.
 
Po odvzemu krvi se usedite in na vbodno mesto na iztegnjeni roki pritiskajte tampon še toliko časa, da se krvavitev popolnoma ustavi. Prevezo na roki pustite vsaj 15 minut. V primeru, da prejemate antikoagulacijska ali antiagregacijska zdravila (zdravila proti strjevanju krvi, npr. Marevan, Sintrom Aspirin, Brilique in nekatera druga zdravila), pa je priporočljivo ta čas podaljšati. Če se krvavitev ne ustavi, je treba o tem obvestiti zdravnika.
 
Na mestu vboda lahko nastane hematom (podpludba), ker lahko pri ali po odvzemu nekaj krvi iz žile priteče v podkožje iz različnih vzrokov, vendar pa to za pacienta ni nevarno in običajno obarvanost podkožja v nekaj dneh izgine. V primeru bolečine ali obarvanosti podkožja je priporočljivo kožo hladiti z obkladki ali z mazili. Pri pacientih, ki so na antikoagulacijski ali antiagregacijski terapiji, lahko hematom nastane zaradi le te.
 
Kdaj je potreben ponovni odvzem krvi, izvesti odvzem krvi v posebnih pogojih ali izvesti dodatni odvzem krvi?
 
Hemoliza pomeni, da so v vzorcu krvi eritrociti razpadli in so se celične sestavine sprostile v plazmo. Zato se je koncentracija nekaterih snovi v krvi spremenila in rezultatov za te preiskave ne podamo. Odvzem krvi je potrebno ponoviti.
 
Koaguliran vzorec za hematološke preiskave ali teste hemostaze, kljub antikoagulantu v epruveti. Do tega pride predvsem pri odvzemih z zapleti zaradi manj prožnih žil, ki povzročajo upočasnjen stik antikoagulanta s krvjo, nezadostnega mešanja epruvet neposredno po odvzemu krvi ali prenapolnjene epruvete. Odvzem krvi je potrebno ponoviti.
 
Prisotnost hladnih aglutininov je najpogostejši vzrok, zaradi katerega moramo pri nekaterih pacientih opraviti odvzem krvi pri posebnih pogojih. Hladni aglutinini so protitelesa, ki pri temperaturi, nižji od 37°C, povzročijo zlepljanje eritrocitov. Zato, da tudi v takšnih primerih zagotovimo pravilne rezultate hematoloških preiskav, poskrbimo, da  se takšen vzorec od odvzema do analize ne ohladi na temperaturo, ki je nižja od 37°C.
 
Pri nekaterih pacientih lahko pride do zlepljanja trombocitov v prisotnosti antikoagulanta. V takšnih primerih moramo za določitev pravilne številčne koncentracije trombocitov, opraviti odvzem v dodatno epruveto z drugim antikoagulantom.
 
Če ste seznanjeni s prisotnostjo hladnih aglutininov ali zlepljanjem trombocitov v prisotnosti antikoagulanta, na to opozorite laboratorijsko osebje.

Izvid
Pisni izvid izročimo:
  •  zdravniku (kot naročniku preiskav),
  •  pacientom – s pooblastilom zdravnika (z oznako na laboratorijskem naročilu »PACIENT DVIGNE IZVID«),
  •  samoplačnikom.

V kolikor boste izvid prevzeli v laboratoriju, boste prejeli nalepko s kodo, ki jo morate predložiti laboratorijskemu osebju ob prevzemu izvida. Za izdajanje izvidov smo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov dožni preverjati identiteto, zato prosimo, da ob prevzemu izvida predložite tudi svoj osebni dokument ali kartico zdravstvenega zavarovanja.

Navodila pacientom

Navodila za oddajo vzorca urina
Navodila za zbiranje 24 urnega urina
Navodila za odvzem urina pri dojenčkih in majhnih otrocih
Navodila za odvzem vzorcev blata za dokazovanje prikrite krvi
Navodila za odvzem vzorcev blata za dokazovanje okužbe s paraziti
Navodila za odvzem vzorcev blata za dokazovanje okužbe s paraziti (trikratni vzorec)
Navodila za odvzem perianalnega odtisa
Navodila za odvzem vzorcev blata za ugotavljanje prebavljenosti
Navodila za izvedbo oralnega glukoznega tolerančnega testa
Navodila za izvedbo oralnega glukoznega tolerančnega testa pri nosečnicah
Navodila za izvedbo urea dihalnega testa
Navodila za odvzem izmečka (sputuma) za bakteriološke in mikološke preiskave


Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.