Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Klub zdravljenih alkoholikov

Vodja kluba – terapevtka:
Srednja medicinska sestra: Sabina Rozina
Telefonska št: 03 56 24 134 / 03 56 24 234
Epošta: klub.zdravljenih.alkoholikov@zd-trbovlje.si

Kaj je Klub zdravljenih alkoholikov in kdo se lahko vključi vanj?


V ZD Trbovlje že vrsto let deluje Klub zdravljenih alkoholikov, ki je pomemben člen v verigi zdravljenja alkoholne ali druge odvisnosti. Vanj se prostovoljno vključujejo posamezniki po končanem bolnišničnem zdravljenju odvisnosti ali v okviru ambulantne obravnave, ki vztrajajo v popolni abstinenci. Klub je odprt tudi za njihove partnerje.

Prav tako lahko pokliče vsakdo, ki potrebujete nasvet, kako pomagati družinskemu članu v težavah.

Kako poteka delo v Klubu?


Delo kluba je strokovno vodeno in usmerjano v vztrajanje v abstinenci, krepitev zdravega življenjskega sloga, v rehabilitacijo in izboljševanje odnosov v družini, v delovnem in bivalnem okolju. Člani kluba se sestajajo enkrat tedensko, srečanja trajajo dve uri. Osebni podatki so varovani, zavezani smo k molčečnosti.

Klub ponuja članom socialno mrežo, ki je lahko pomembna opora pri razreševanju težav in doseganju življenjskih ciljev, saj nudi prijateljske odnose, medsebojno razumevanje, solidarnost in medsebojno pomoč.

Več informacij lahko dobite od ponedeljka do petka po telefonu 03/56-24-134 ali 03/56-24-134 234 (Sabina Rozina).