Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Ambulante splošne in družinske medicine

Ambulanta Monika Mlinar Agrež, dr. med, spec. druž. med.
Brigita Golob, sred. med. ses.

Telefonska št: 03 56 24 111
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Ambulanta Nina Marin, dr. med., spec. druž. med.
Anamarija Horvatič, zdr. tehnik

Telefonska št: 03 56 24 112
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Ambulanta Aljaž Vesenjak, dr. med.
Tamara Milosavljević, sr. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 113
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Ambulanta Mojca Štendler, dr. med., spec. druž. med.
Kaja Podrenik, srednja med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 114
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Ambulanta Mili Bren, dr. med., spec. druž. med.
Bojana Cvjetić, sr. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 115
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Ambulanta Staša Lesar Cilenšek, dr. med, spec. druž. med.
Vladana Vuković, sr. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 116
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Ambulanta Žiga Sotler, dr. med., spec. druž. med.
Denis Kahteran, zdr. tehnik

Telefonska št: 03 56 24 118
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Ambulanta Aleksandra Jutreša Prah, dr. med., spec. druž. med.
Ibrahim Merdanović, teh. zdr. nege

Telefonska št: 03 56 24 117
Portal za komunikacijo s pacienti

Ordinacijski čas
Dom starejših občanov Trbovlje
Darja Cukjati, srednja. med. sestra

Telefonska št: 03/56-24-173
03/56-24-174

Epošta: dufs@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
Dom starejših občanov Prebold
Darja Cukjati, srednja. med. sestra

Telefonska št: 03/70-34-797
Epošta: dufs.prebold@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas


Namen in naloge ambulant splošne in družinske medicine


Ambulante splošne in družinske medicine ZD Trbovlje so namenjene splošnemu zdravstvenemu varstvu občanom Trbovelj in širše. Izbrani splošni in družinski osebni zdravnik je najpomembnejši in največkrat prvi, pri katerem ljudje iščejo pomoč, zato je zaupanje med pacientom in izbranim osebnim zdravnikom zelo pomembno. Naloge izbranega splošnega in družinskega osebnega zdravnika so predvsem:

  •  spremljanje zdravstvenega stanja pacienta,
  •  ugotavljanje vzrokov za morebitne zdravstvene težave,
  •  zdravljenje,
  •  spremlja in vodi okrevanje,
  •  skrb za preprečevanje določenih zdravstvenih težav, napotitve h kliničnim specialistom in v bolnišnico,
  •  ugotavlja upravičenost do prevoza z reševalnim vozilom, povračila potnih stroškov, bolniškega staleža…,
  •  zdravljenje na domu,
  •  napotovanje na fizioterapijo, k psihologu, delovnemu terapevtu, kliničnemu farmacevtu…,
  •  napotovanje patronažne sestre na dom bolnika
  •  se povezuje z drugimi službami v lokalnem okolju, če je to potrebno, za izboljšanje zdravstvenega stanja bolnika…

V ZD Trbovlje v okviru ambulant splošne in družinske medicine delujejo tudi diplomirane medicinske sestre – povezava na diplomirane medicinske sestre v splošnih in družinskih ambulantah, katerih glavni namen je preventivno spremljanje zdravstvenega stanja pacientov.

Usmerjeni k pacientom

V ZD Trbovlje zdravniki splošne in družinske medicine ne opravljajo hkrati dela na več deloviščih, in so v ordinacijskem času na voljo izključno pacientom, ki čakajo na pregled. Velik pomen dajemo strokovnosti in osebnemu razvoju zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, zato se naši zdravniki nenehno usposabljajo tako na svojem, strokovnem področju, kot tudi na drugih področjih, ki so pomembna za uspešno delo (npr. komunikacija).

Poglejte si več razlogov, zakaj je ZD Trbovlje med najboljšimi!

Možnosti naročanja na pregled pri izbranem osebnem zdravniku v ZD Trbovlje

V ZD Trbovlje se trudimo, da pacientom omogočamo različne možnosti naročanja na pregled pri izbranem osebnem zdravniku. Naročite se lahko preko e-pošte, preko telefona ali osebno. 
V kolikor ste bolni in potrebujete pregled pri zdravniku še isti dan, vam svetujemo, da v ambulanti izbranega osebnega zdravnika preko telefona preverite, ob kateri uri v dnevu je najboljši čas za obisk pri zdravniku, da bo vaš čas čakanja najkrajši!

V kolikor so tisti dan prezasedeni, vas bodo usmerili na pregled v Urgentni center Trbovlje, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu. Če pa bodo ocenili, da vaše zdravstveno stanje dovoljuje kakšen dan odloga, vas bodo naročili na pregled v naslednjem dnevu pri vašem IOZ.

V primeru urgentnega stanja (hude bolečine v prsih, ki traja več kot 10 minut, otežkočenega dihanja (dušenje), motenj zavesti, hujše poškodbe, nenadne ohromelosti okončin, nenadnih motenj govora, sluha, vida, hujših krvavitev,…) pokličite 112 ali obiščite Urgentni center Trbovlje!

Poglejte si pravila in osnovne podatke glede izbire osebnega zdravnika!

Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.