Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)

Jan Holešek, zdr. tehnik
Judita Košmrlj, sred, med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si


CPZOPD - Spasoje Vujanović, dr. med., spec. psihiater
Jan Holešek, zdr. tehnik
Judita Košmrlj, sred. med. sestra

Telefonska št: 03/56-24-138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
CPZOPD - Aleksandar M. Caran, dr. med., spec. druž. med.
Jan Holešek, zdr. tehnik
Judita Košmrlj, sred. med. sestra

Telefonska št: 03/56-24-138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
CPZOPD - Jelena Ristić Ilić, dr. med., spec. psih.
Jan Holešek, zdr. tehnik
Judita Košmrlj, sred. med. sestra

Telefonska št: 03/56-24-138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
CPZOPD - Kristina Kos, dipl. soc. del., spec.
Jan Holešek, zdr. tehnik
Judita Košmrlj, sred. med. sestra

Telefonska št: 03/56-24-138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
CPZOPD - Vesna Humar, dipl. soc. del., spec.
Jan Holešek, zdr. tehnik
Judita Košmrlj, sred. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas
CPZOPD - Nika Bajda, mag. psihologije
Jan Holešek, zdr. tehnik
Judita Košmrlj, sred. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si

Ordinacijski čas


»Odvisnost od drog je kompleksen biološki, psihološki in socialni fenomen, zato si politika na področju drog prizadeva izboljševati zdravje tako uporabnikov drog kot skupnosti. Takšen pragmatičen pristop je predvsem v Evropi pripomogel k razvoju v javno zdravje usmerjenih rešitev, ki zmanjšujejo tako obolevnost kot smrtnost in drugo škodo, ki je povezana z uporabo drog. Obravnava uživalcev drog mora pomagati tistim, ki želijo z užanjem drog prenehati in vzdrževati abstinenco, tistim, ki tega ne zmorejo, pa omogočiti, da ne umrejo in se ne okužijo. Tako imajo možnost doživeti trenutek, ko se bodo morda odločili za spremembo, do tedaj pa naj s svojim ravnanjem ne ogrožajo sebe in drugih.« (A. Kastelic, 2015)

Kaj delamo v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog?

Nudimo informacije o drogah, in sicer:

 • posledice in stranski učinki uživanja drog,
 • nevarnosti, pasti in posledice zlorabe prepovedanih drog,
 • težave doma, v šoli ali na delovnem mestu zaradi uživanja drog,
 • z iglo prenosljive bolezni, njihovo preprečevanje in zdravljenje, informacije o nekemičnih zasvojenostih (internet, družabna omrežja,hazarderstvo)

Preprečujemo in zmanjšujemo škodo zaradi uživanja drog:
 • zdravstveno vzgojna predavanja za starše, osnovnošolce in srednješolce
 • zasavske regije
 • preverjanje statusa najpogostejših okužb povezanih z zlorabo dog
 • cepljenja proti hepatitisu B,
 • sodelovanje s centri za socialno delo v Zasavju
 • sodelovanje z lokalnimi mediji.

Zdravljenje zasvojenosti
 • Diagnostika bolezni (anamneza, status, laboratorijske preiskave, hitri presejalni urinski testi na psihoaktivne snovi) Individualna obravnava in izbira najustreznejšega programa zdravljenja:
  • nizkopražni programi za manj motivirane
  • visokopražni programi za visokomotivirane paciente
 • Zdravljenje s substitucijsko terapijo (nizkopražno in visokopražno)
 • Priprava za obravnavo in sprejem:
  • na klinični oddelek – CZOPD Ljubljana
  • v terapevtske skupnosti (»drug free« programi)
 • Pomoč pri rehabilitaciji in socialni reintegraciji
 • Zdravljenje in pomoč pri recidivu bolezni

Kakšen je način dela v CPZOPD?

Način dela v CPZOPD je ločen na:

 • Individualno obravnavo posameznega pacienta, v katero so polegpacienta vključeni še medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik,psiholog, zdravnik družinske medicine in zdravnik psihiater.
 • Skupinsko obravnavo, v kateri sodelujejo poleg pacienta tudi njegovinajbližji
 • Svetovanje in vodenje tistih, ki občasno uživajo prepovedane droge

Kakšen kader imamo v CPZOPD?

V CPZOPD so vključeni naslednji strokovnjaki:

Aleksandar M. Caran, dr. med., spec. druž. med.

Spasoje Vujanović, dr. med., spec. psihiater

Vsem vključenim se trudimo ponuditi najboljšo možno pomoč. V Centru zato redno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki (psihologi, psihiatri), ki so sicer zaposleni v ZD Trbovlje v Centru za duševno zdravje odraslih.

V ZD Trbovlje deluje tudi Klub zdravljenih alkoholikov

Koristne povezave:


Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.