Klic
v sili

Klub zdravljenih alkoholikov v Zdravstvenem domu Trbovlje vključuje člane po končanem ambulantnem ali bolnišničnem zdravljenju zaradi zasvojenosti z alkoholom in njihove svojce.
Člani kluba se srečujemo vsak ponedeljek od 18.00  do 19.30 ure v sejni sobi ZD Trbovlje - 4.nadstropje.

 
 

V okviru programa se izvajajo družabna srečanja, ki spodbujajo zdrav življenski slog:

 • predstavitev programa
 • pohodi
 • izleti…….

Vkjlučitev v KZA pomeni za zdravljenca:

 • daleč najbolj varno zaščito pred povrnitvijo alkoholne bolezni.
 • vzdrževanje abstinence
 • razvijanje zdravega načina življenja
 • urejanje medsebojnih odnosov v okolju kjer posameznik biva in se vanj na različne načine vključuje
 • razvijanje pozitivnih navad in aktivnega preživljanja prostega časa

Cilji programa:

 • vzdrževanje popolne abstinence
 • razvijanje zdravega načina življenja
 • urejanje odnosov-medsebojnih, partnerskih
 • samostojnost
 • smisel porabe prostega časa
 • razvijanje samopomoči med zdravljenci
 • prijateljstvo med člani skupine

Informacije:

 • od ponedeljka do petka dopoldan na tel. št.: 03/56-24-134 ali 03/56-24-234 (Sabina Rozina)