Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Kontakti

SPLOŠNE INFORMACIJE

Info točka:

Telefonska št: 03 56 24 100
Epošta: info@zd-trbovlje.si

VODSTVO IN UPRAVA

Direktor:
Doc. dr. Denis Tomše

Telefonska št: 03 56 24 200
Epošta: tajnistvo@zd-trbovlje.si
Tajništvo
Maja Pospeh

Telefonska št: 03 56 24 200
Epošta: tajnistvo@zd-trbovlje.si
Strokovni vodja:
Roman Kralj, dr. med., spec. spl. med.


Telefonska št: 03 56 24 200
Epošta: info@zd-trbovlje.si
Strokovna vodja za zdravstveno nego:
Katarina Kočnar, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 209
Epošta: katarina.kocnar@zd-trbovlje.si
Vodja pravno kadrovske službe:
Jana Škorjanc Štrakl, univ. dipl. prav.

Telefonska št: 03 56 24 203
Epošta: jana.skorjanc.strakl@zd-trbovlje.si
Vodja tehnično vzdrževalne službe:
Vesmin Husić

Telefonska št: 03 56 24 240, 040 353 073
Epošta: vesmin.husic@zd-trbovlje.si
Vodja finančno računovodske službe:
Maruša Eberlinc, univ.dipl.ekon., mag. ekon. in posl. ved

Telefonska št: 03 56 24 204
Epošta: marusa.eberlinc@zd-trbovlje.si
Finančno knjigovodstvo:
Andreja Ričko Forte, dipl. ekon. (VS)

Telefonska št: 03 56 24 205
Epošta: andreja.ricko@zd-trbovlje.si
Obračun plač:
Sanja Poljan

Telefonska št: 03 56 24 207
Epošta: sanja.poljan@zd-trbovlje.si
Blagajna, statistika:
Taja Muhič

Telefonska št: 03 56 24 207
Epošta: taja.muhic@zd-trbovlje.si
Saldakonti:
Marija Praznik Polc

Telefonska št: 03 56 24 206
Epošta: marija.praznik.polc@zd-trbovlje.si
Nabava in kakovost:
Andraž Jeršin

Telefonska št: 03 56 24 202
Epošta: andraz.jersin@zd-trbovlje.si
Obračun zdravstvenih storitev:
Erika Kršlin

Telefonska št: 03 56 24 208
Epošta: erika.krslin@zd-trbovlje.si

AMBULANTE SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE

Ambulanta splošne in družinske medicine
Monika Mlinar Agrež, dr. med, spec.druž.med.

Telefonska št: 03 56 24 111
Ambulanta splošne in družinske medicine
Nina Marin, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 112
Ambulanta splošne in družinske medicine
Aljaž Vesenjak, dr. med.

Telefonska št: 03 56 24 113
Ambulanta splošne in družinske medicine
Mojca Štendler, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 114
Ambulanta splošne in družinske medicine
Mili Bren, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 115
Ambulanta splošne in družinske medicine
Staša Lesar Cilenšel, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 116
Ambulanta splošne in družinske medicine
Aleksandra Jutreša Prah, dr. med., spec. druž. med.


Telefonska št: 03 56 24 117
Ambulanta splošne in družinske medicine
Žiga Sotler, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 118
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje

Telefonska št: 03 56 53 363
Dom upokojencev Franc Salamon Prebold

Telefonska št: 03 70 34 797
Ambulanta splošne in družinske medicine
Aleksandra Jutreša Prah, dr. med, spec.druž.med.

Telefonska št: 03 56 24 117

REFERENČNE AMBULANTE

Referenčna ambulanta Agrež, dr. med., spec. druž. med.:
Nada Kajtna, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 237
Epošta: referencna.amb.agrez@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta Marin, dr. med., spec. druž. med.:
Vanja Žlak, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 137
Epošta: referencna.amb.marin@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta Vesenjak, dr. med.:
Cvetka Renko, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 219
Epošta: referencna.amb.vesenjak@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta Štendler, dr. med., spec. druž. med.:
Nada Kajtna, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 237
Epošta: referencna.amb.stendler@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta Bren, dr. med., spec. druž. med.:
Cvetka Renko, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 219
Epošta: referencna.amb.bren@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta Lesar Cilenšek, dr. med., spec. druž. med.:
Vanja Žlak, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 137
Epošta: referencna.amb.lesar.cilensek@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta Sotler, dr. med., spec. druž. med.:
Viktorija Veljko, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 180
Epošta: referencna.amb.sotler@zd-trbovlje.si
Ambulanta za funkcionalno diagnostiko in terapije

Telefonska št: 03 56 24 119
Epošta: afdt@zd-trbovlje.si

OSTALE AMBULANTE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH

Farmacevtsko svetovanje
Farmacevtska svetovalka: Tjaša Flere Pušnik, mag. pharm.

Telefonska št: 03 56 24 236
Epošta: tjasa.flere.pusnik@zd-trbovlje.si
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)

Telefonska št: 03 56 24 138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER

Otroško šolski dispanzer Božović, dr. med.
Nataša Božović Mihailović, dr. med., spec. ped.

Telefonska št: 03 56 24 152
Otroško šolski dispanzer Justinek, dr. med.
Suzana Justinek, dr. med., spec. šol. med.

Telefonska št: 03 56 24 151
Preventiva:

Telefonska št: 03 56 24 154
Epošta: preventiva.osd@zd-trbovlje.si
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Telefonska št: 03 56 24 177
03 56 24 179
030 604 473

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si
Otroško šolski dispanzer Jordan, dr. med.
Klara Jordan, dr. med., specialistka pediatrije

Telefonska št: 03 56 24 152

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Center za duševno zdravje odraslih

Telefonska št: 03 56 24 134
Epošta: psiholog@zd-trbovlje.si
Epošta: psihiater@zd-trbovlje.si

RAZVOJNA AMBULANTA Z RAZŠIRJENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK

Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo 
Romana Hudomalj Virant, dr. med., spec. ped.

Telefonska št: 03 56 24 191
Epošta: razvojna@zd-trbovlje.si
Nevrofizioterapija: Diplomirana fizioterapevtka

Telefonska št: 03 56 24 133
Epošta: marija.vozelj@zd-trbovlje.si
Epošta: zana.lukac@zd-trbovlje.si
Delovna terapija:
Diplomirana delovna terapevtka, Špela Petek

Telefonska št: 03 56 24 186
Epošta: delovna.terapija@zd-trbovlje.si
Logoped:
Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, Tjaša Polutnik

Telefonska št: 040 846 787
Epošta: logoped.ra@zd-trbovlje.si

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Zobna ambulanta
Nataša Karuseva, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 123
Epošta: zobna.amb.karuseva@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Sever Jurišin, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 126
Epošta: zobna.amb.jurisin@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta Nebojša Šćepanović 
Nebojša Šćepanović, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 125
Epošta: zobna.nebojsa.scepanovic@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Živa Željko, dr. dent. med.,

Telefonska št: 03 56 24 124
Epošta: zobna.amb.zeljko@zd-trbovlje.si
Ustna higieničarka,
Jasna Štrbac

Telefonska št: 040 545 378
Epošta: ustna.higienicarka@zd-trbovlje.si
Zobni rentgen
Alenka Novak, dipl. inž. rad.

Telefonska št: 03 56 24 128 – zobni rentgen, 03 56 24 100 – telefon za naročanje
Epošta: zobni.rtg@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Petra Lavrin, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 121
Epošta: zobna.amb.lavrin@zd-trbovlje.si

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO

Zobna ambulanta
Lara Dečman, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 163
Epošta: zobna.amb.decman@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Jovanka Cvijanović, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 162
Epošta: zobna.amb.cvijanovic@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Sanja Ščepanović, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 165
Epošta: zobna.amb.scepanovic@zd-trbovlje.si
Vzgoja za ustno zdravje:
Nina Medvešek, dipl. med. ses.

Telefonska št: 03 56 24 164
Epošta: zobozdravstvena.vzgoja@zd-trbovlje.si
Ortodontska ambulanta
Tomaž Košorok, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije

Telefonska št: 03 56 24 161
Epošta: ortodont@zd-trbovlje.si
Ortodontska ambulanta
Aleksandra Polak, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije

Telefonska št: 03 620 82 46
Epošta: ortodont1@zd-trbovlje.si

OSTALE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Patronaža in nega na domu
Patronažna služba

Telefonska št: Patronaža 03 56 24 143
Nega na domu 03 56 24 142

Epošta: patronaza@zd-trbovlje.si
Laboratorij

Telefonska št: 03 56 24 170
Epošta: katarina.jordan@zd-trbovlje.si
Reševalni prevozi
Naročanje nenujnih, dializnih, sanitetnih in samoplačniških prevozov

Telefonska št: 03 56 24 190, 031 600 126

SPECIALISTIČNE AMBULANTE

Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Marko Ratej, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa
Stanislav Sunčič, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa


Telefonska št: 03 56 24 136
Epošta: dmd.trbovlje@zd-trbovlje.si 
Okulistična ambulanta:
Špela Kranjc, dr. med., spec. oftalm.
Prim. Uroš Prelesnik, dr. med., spec. oftalm.
Jaka Vrhovec, dr. med. spec. oftalm.

Telefonska št: 03 56 24 132
Epošta: okulisticna.ambulanta@zd-trbovlje.si
Dispanzer za žene
Cvetka Skušek-Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Telefonska št: 03 56 24 131
Epošta: dispanzer.za.zene@zd-trbovlje.si
Dermatološka ambulanta
Bojan Popovič, dr. med., spec. derm. univ. dipl. prav.


Telefonska št: 03 56 24 135
Epošta: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
Psihiatrična ambulanta
prim. Darja Bardutzky, dr. med., spec. psih.

Telefonska št: 03 56 24 134
Epošta: psih.amb.zdt@zd-trbovlje.si
Ambulanta klinične psihologije
Nada Kus, univ. dipl. psiholog, spec. klin. psih.

Telefonska št: 03 56 24 109
Epošta: narocanje.psiholog@zd-trbovlje.si
Otorinolaringološka ambulanta
Anja Župan, dr. med., spec. otorinolaringolog

Telefonska št: 03 56 24 135
Epošta: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Center za krepitev zdravja

Telefonska št: 030 424 003
Epošta: ckz@zd-trbovlje.si