Na prvo stran
03 56 24 100

Kontakti

SPLOŠNE INFORMACIJE

Info točka:

Telefonska št: 03 56 24 100
Epošta: info@zd-trbovlje.si

VODSTVO IN UPRAVA

Direktor:
dr. Denis Tomše

Telefonska št: 03 56 24 200
Epošta: tajnistvo@zd-trbovlje.si
Tajništvo:
Andraž Jeršin

Telefonska št: 03 56 24 200
Epošta: tajnistvo@zd-trbovlje.si,
Epošta: andraz.jersin@zd-trbovlje.si
Strokovni vodja:
Roman Kralj, dr. med., spec. spl. med.


Telefonska št: 03 56 24 200
Epošta: info@zd-trbovlje.si
Strokovna vodja za zdravstveno nego:
Katarina Kočnar, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 209
Epošta: katarina.kocnar@zd-trbovlje.si
Vodja pravno kadrovske službe:
Nina Žnidaršič, univ. dipl. prav.

Telefonska št: 03 56 24 203
Epošta: nina.znidarsic@zd-trbovlje.si
Vodja tehnično vzdrževalne službe:
Vesmin Husić

Telefonska št: 03 56 24 240, 040 353 073
Epošta: vesmin.husic@zd-trbovlje.si
Vodja finančno računovodske službe:
Maruša Eberlinc, univ.dipl.ekon., mag. ekon. in posl. ved

Telefonska št: 03 56 24 204
Epošta: marusa.eberlinc@zd-trbovlje.si
Finančno knjigovodstvo:
Andreja Ričko

Telefonska št: 03 56 24 205
Epošta: andreja.ricko@zd-trbovlje.si
Saldakonti:
Petra Pevec

Telefonska št: 03 56 24 206
Epošta: petra.pevec@zd-trbovlje.si
Obračun plač:
Sanja Poljan

Telefonska št: 03 56 24 207
Epošta: sanja.poljan@zd-trbovlje.si
Blagajna, statistika:
Mojca Gošte

Telefonska št: 03 56 24 207
Epošta: mojca.goste@zd-trbovlje.si

AMBULANTE SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE

Ambulanta splošne in družinske medicine
Monika Mlinar Agrež, dr. med, spec.druž.med.

Telefonska št: 03 56 24 111
Epošta: spl.amb.agrez@zd-trbovlje.si
Ambulanta splošne in družinske medicine
Nina Marin, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 112
Epošta: spl.amb.marin@zd-trbovlje.si
Ambulanta splošne in družinske medicine
Anže Opara, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 113
Epošta: spl.amb.opara@zd-trbovlje.si
Ambulanta splošne in družinske medicine
Mojca Štendler, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 114
Epošta: spl.amb.stendler@zd-trbovlje.si
Ambulanta splošne in družinske medicine
Mili Bren, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 115
Epošta: spl.amb.bren@zd-trbovlje.si
Ambulanta splošne in družinske medicine
Staša Lesar Cilenšel, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 116
Epošta: spl.amb.lesar.cilensek@zd-trbovlje.si
Ambulanta splošne in družinske medicine
Žiga Sotler, dr. med, spec. druž. med.

Telefonska št: 03 56 24 118
Epošta: spl.amb.sotler@zd-trbovlje.si
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje

Telefonska št: 03 56 24 173
Dom upokojencev Franc Salamon Prebold

Telefonska št: 03 56 24 175

REFERENČNE AMBULANTE

Referenčna ambulanta dr. Agrež:
Nada Kajtna, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 237
Epošta: referencna.amb.agrez@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta dr. Marin:
Vanja Žlak, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 137
Epošta: referencna.amb.marin@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta dr. Opara:
Cvetka Renko, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 219
Epošta: referencna.amb.opara@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta dr. Štendler:
Nada Kajtna, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 237
Epošta: referencna.amb.stendler@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta dr. Bren:
Cvetka Renko, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 219
Epošta: referencna.amb.bren@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta dr. Lesar Cilenšek:
Vanja Žlak, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 137
Epošta: referencna.amb.lesar.cilensek@zd-trbovlje.si
Referenčna ambulanta dr. Sotler:
Viktorija Veljko, dipl. med. sestra

Telefonska št: 03 56 24 180
Epošta: referencna.amb.sotler@zd-trbovlje.si
Ambulanta za funkcionalno diagnostiko in terapije

Telefonska št: 03 56 24 119
Epošta: afdt@zd-trbovlje.si

OSTALE AMBULANTE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH

Farmacevtsko svetovanje
Farmacevtska svetovalka: Tjaša Flere Pušnik, mag. pharm.

Telefonska št: 03 56 24 236
Epošta: tjasa.flere.pusnik@zd-trbovlje.si
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)

Telefonska št: 03 56 24 138
Epošta: cpzopd@zd-trbovlje.si
Referat za zdravstveno vzgojo

Telefonska št: 03 56 24 139
Epošta: zdravstvena.vzgoja@zd-trbovlje.si

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Center za duševno zdravje odraslih

Telefonska št: 03 56 24 134
Epošta: psiholog@zd-trbovlje.si
Epošta: psihiater@zd-trbovlje.si

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER

Otroško šolski dispanzer Justinek, dr. med.
Suzana Justinek, dr. med., spec. šol. med.

Telefonska št: 03 56 24 151
Epošta: osd.amb.justinek@zd-trbovlje.si
Preventiva:

Telefonska št: 03 56 24 154
Epošta: preventiva.osd@zd-trbovlje.si
Center za duševno zdravlje otrok in mladostnikov

Telefonska št: 03 56 24 177
03 56 24 179
030 604 473

Epošta: cdzom@zd-trbovlje.si
Otroško šolski dispanzer Jordan, dr. med.
Klara Jordan, dr. med., specialistka pediatrije

Telefonska št: 03 56 24 158
Epošta: osd.amb.jordan@zd-trbovlje.si

RAZVOJNA AMBULANTA Z RAZŠIRJENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK

Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo 
Romana Hudomalj Virant, dr. med., spec. ped.

Telefonska št: 03 56 24 191
Epošta: razvojna@zd-trbovlje.si
Nevrofizioterapija: Diplomirana fizioterapevtka

Telefonska št: 03 56 24 133
Epošta: marija.vozelj@zd-trbovlje.si
Epošta: zana.lukac@zd-trbovlje.si
Delovna terapija:
Diplomirana delovna terapevtka, Špela Petek

Telefonska št: 03 56 24 186
Epošta: delovna.terapija@zd-trbovlje.si
Logoped:
Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, Tjaša Polutnik

Telefonska št: 03 56 24 191
Epošta: razvojna@zd-trbovlje.si

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

Zobna ambulanta
Nataša Karuseva, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 123
Epošta: zobna.amb.karuseva@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Sever Jurišin, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 126
Epošta: zobna.amb.jurisin@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta Frosina
Dajo Brodar, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 125
Epošta: zobna.amb.dajo.brodar@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Živa Željko, dr. dent. med.,

Telefonska št: 03 56 24 124
Epošta: zobna.amb.zeljko@zd-trbovlje.si
Ustna higieničarka,
Jasna Štrbac

Telefonska št: 040 545 378
Epošta: ustna.higienicarka@zd-trbovlje.si
Zobni rentgen
Alenka Novak, dipl. ing. rad.

Telefonska št: 03 56 24 128 – zobni rentgen, 03 56 24 100 – telefon za naročanje
Epošta: zobni.rtg@zd-trbovlje.si

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO

Zobna ambulanta
Slavica Mikoš, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 163
Epošta: zobna.amb.mikos@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Jovanka Cvijanović, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 162
Epošta: zobna.amb.cvijanovic@zd-trbovlje.si
Zobna ambulanta
Sanja Ščepanović, dr. dent. med.

Telefonska št: 03 56 24 165
Epošta: zobna.amb.scepanovic@zd-trbovlje.si
Zobna preventiva:
Tina Smrkolj, dipl. med. ses.

Telefonska št: 03 56 24 164
Epošta: zobna.preventiva@zd-trbovlje.si
Ortodontska ambulanta
Kontakt za naročanje:

Telefonska št: 03 56 24 161
Epošta: ortodont@zd-trbovlje.si

OSTALE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Patronaža in nega na domu
Patronažna služba

Telefonska št: Patronaža 03 56 24 143
Nega na domu 03 56 24 142

Epošta: patronaza@zd-trbovlje.si
Laboratorij

Telefonska št: 03 56 24 170
Epošta: katarina.jordan@zd-trbovlje.si
Reševalni prevozi
Naročanje nenujnih, dializnih, sanitetnih in samoplačniških prevozov

Telefonska št: 03 56 24 190, 031 600 126

SPECIALISTIČNE AMBULANTE

Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Marko Ratej, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa
Stanislav Sunčič, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa


Telefonska št: 03 56 24 136
Epošta: dmd.trbovlje@zd-trbovlje.si 
Okulistična ambulanta
Špela Kranjc, dr. med., spec. oftalm.


Telefonska št: 03 56 24 132
Epošta: okulisticna.ambulanta@zd-trbovlje.si
Dispanzer za žene
Cvetka Skušek-Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Telefonska št: 03 56 24 131
Epošta: dispanzer.za.zene@zd-trbovlje.si
Dermatološka ambulanta
Bojan Popovič, dr. med., spec. derm. univ. dipl. prav.


Telefonska št: 03 56 24 135
Epošta: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
Otološka ambulanta
Marko Četina, dr. med., spec. otorinolaringolog
Lea Zupan, dr. med., spec. otorinolaringolog

Telefonska št: 03 56 24 135
Epošta: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
Psihiatrična ambulanta
prim. Darja Bardutzky, dr. med., spec. psih.

Telefonska št: 03 56 24 134
Epošta: psih.amb.zdt@zd-trbovlje.si
Ambulanta klinične psihologije
Nastja Pucer, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije

Telefonska št: 03 56 24 109
Epošta: narocanje.psiholog@zd-trbovlje.si