Klic
v sili

  • osebno pri izvajalcih,

  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje (naziv ambulante), Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

  • po telefonu

  • elektronsko preko portala eNaročanje.