Klic
v sili

Začasna reorganizacija dela v ZD Trbovlje


Začasna reorganizacija dela v ZD Trbovlje
 
 
Z dnem 14.3. 2020 se vse dejavnosti ZD Trbovlje prestavijo v glavno stavbo ZD Trbovlje (vhod zgoraj), tudi otroško šolski oddelek in ekipa nujne medicinske pomoči, ki je na voljo 24 ur dnevno, in ki je običajno locirana v UC Trbovlje.
 
V zdravstveni dom bodo po triaži lahko vstopili samo pacienti, katerih zdravstveno stanje zahteva neodložljiv pregled pri zdravniku. Pregledani bodo v akutni ambulanti pri zdravniku, ki bo takrat zadolžen za delo v akutni ambulanti.
 
Naročanje receptov, napotnic, bolniški listov in drugih administrativnih zadev poteka izključno po telefonu ali mailu v delovnem času ambulant. Ažurirani urniki bodo redno objavljeni na spletni strani www.zd-trbovlje.si.
 
Do nadaljnjega v ZD Trbovlje delujejo samo nujna medicinska pomoč, akutna ambulanta in otroško šolska ambulanta ter ginekološka ambulanta, ki bo obravnavala izključno nosečnice in nujna stanja.
 
Služba zobozdravstva, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, Razvojna ambulanta z razširjenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami,  vse specialistične ambulante ter preventivne dejavnosti do nadaljnjega ne delajo.

Obvestilo centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov si preberite na tej povezavi.

Obvestilo centra za duševno zdravje odraslih si preberite na tej povezavi.

Za vse NUJNE primere zobozdravstva odraslih je dosegljiva INFO TOČKA na telefonsko številko 03 56 24 129 od ponedeljka do petka 9.00 do 16.00 ure.

Za vse NUJNE primere v otroško šolskem zobozdravstvu je dosegljiva INFO TOČKA na telefonsko številko 03 56 24 163 od ponedeljka do petka 9.00 do 16.00 ure.