03 56 24 100

Analiza prisotnosti protiteles proti bolezni COVID-19 in izdajanje potrdil o preboleli bolezni.