03 56 24 100

Prijava na cepljenje proti COVID-19

Prijave na cepljenje proti COVID-19 so v Cepilnem centru Trbovlje možne samo še preko nacionalnega spletnega portala https://zvem.ezdrav.si/cepljenje.
Prijave preko ambulant družinskih zdravnikov niso več možne.
Osebe, ki ne obvladajo interneta in nimajo nikogar, ki bi jim pri tem pomagal lahko pokličejo vsak ponedeljek in sredo med 9:00 in 10:00 na telefonsko številko 03 62 08 247.
Informacije glede cepljenja lahko dobite na mailu cepljenje.covid@zd-trbovlje.si (mail je namenjen informacijam o cepljenju in ne prijavam na cepljenje)
SAMO S CEPLJENJEM LAHKO PREMAGAMO VIRUS!