03 56 24 100

Razvojna ambulanta v 4. nadstropju ZD Trbovlje

Obveščamo vas, da se razvojna ambulanta od 9.5.2019 dalje, ne nahaja več na oddelku otroško šolskega dispanzerja. 
Nova lokacija ambulante je glavna stavba Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, 4. nadstropje.