Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Ambulante otroško šolskega dispanzerja

OŠD Suzana Justinek, dr. med., spec. šol. med.
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra
Tina Smrkolj, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes 07:15 - 13:15 /

Ordinacijski čas
OŠD Klara Jordan, dr. med., specialistka pediatrije
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra
Tina Smrkolj, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes 07:15 - 14:15 /

Ordinacijski čas
OŠD Nataša Božović Mihailović, dr. med., spec. ped.
Andreja Oberčkal, sr. med. sestra
Tadej Gulič, zdr. tehnik
Snežana Lazić, dipl. med. sestra
Vesna Dervišević, dipl.med.sestra
Tina Smrkolj, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes 07:15 - 14:15 /

Ordinacijski čas