03 56 24 100

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pedopsihiatrinja Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Klinična psihologinja dr. Barbara Berglez Dolenc, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Psihologinja Maša Kafel, mag. psihologije, specializantka klin. psihologije
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Psihologinja Petra Drnovšek, mag. psihologije
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Psihologinja Sara Kotar, mag. psihologije
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Logopedinja Daša Rajh, mag. prof. logopedije in surdopedagogike
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Logopedinja Ana Kodrič, mag. prof. logopedije in surdopedagogike
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Socialna delavka Tjaša Krajšek, mag. socialnega dela
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Specialna pedagoginja Lara Hodej, mag. prof. spec. in reh. ped., pos. razv. in uč. tež.
Irena Cestnik, administratorka
Diana Pavlič, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas