Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Delovna terapija Jasmina Hribar, dipl. delovna terapevtka

Jasmina Hribar, dipl. delovna terapevtka
Jasmina Hribar, dipl. delovna terapevtka 03 56 24 186
jasmina.hribar@zd-trbovlje.si
Naročanje:
Ko ambulanta dela
dopoldan 08:00 - 13:00

Ko ambulanta dela popoldan
(glej mesečni urnik ambulante)
13:00 - 18:00
Oblike naročanja:
  • osebno
  • po telefonu
  • po pošti 
  • po elektronski pošti
Sprememba urnika:

- Od ponedeljka, 30. 10. 2023 do vključno petka, 3. 11. 2023 ambulanta NE DELA
- Od 16.11.2023 do vključno 15.12.2023 ambulanta NE DELA.


Redni urnik:
ORDINACIJSKI ČAS Dopoldne
(malica 10:30 - 11:00)
Popoldne
(malica 16:00 - 16:30)
Ponedeljek / 11:00 - 18:30
Torek / 11:00 - 18:30
Sreda 07:00 - 14:30 /
Četrtek 07:00 - 14:30 /
Petek 07:00 - 14:30 /

DELOVNA TERAPIJA NA PODROČJU PEDIATRIJE

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki s specifičnimi pristopi  pomaga otroku in mladostniku z motnjami v razvoju in nevrološko simptomatiko,  da se čim bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje in uspešno izvaja aktivnosti, ki jih želi ali se le te od njega pričakujejo na področju skrbi zase, igre in prostega časa ter šolskih veščin. Delovna terapija je individualno prilagojena otrokovim potrebam in sposobnostim.

Igra je otrokova osnovna dejavnost  in potreba vsakega  za normalni psihični in fizični razvoj preko katerega otrok spoznava svet. Kot svojevrstna aktivnost je najbolj primerna otrokovi naravi in osnovnim zakonitostim njegovega razvoja. Izbira in način otrokovega igranja so odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju napreduje.

Delovni terapevt skozi igro  otroka vodi in usmerja, da otrok kljub omejitvam pridobi potrebne spretnosti z ali brez uporabe različnih pripomočkov in/ali prilagoditev okolja. Delovni terapevt svetuje kakšno igračo (velikost, material, zahtevnost igre), v kakšnem položaju naj se otrok igra  in kako stopnjevati zahtevnost igre/aktivnosti. V terapevtski situaciji z delovno terapijo pomagamo, da se otrok skozi igro uči, je ustvarjalen, razvija domišljijo in doživlja uspeh. Terapevt otroka spodbuja, da razvija lastne interese ter vključevanje v igro z sovrstniki.

Ko otrok odrašča, postane skrb zase vse bolj pomembna. Otroku delovni terapevt pomaga razviti spretnosti in tehnike za lažje opravljanje dnevnih aktivnosti kot so hranjenje, osebna nega, oblačenje, uporaba stranišča. Svetuje prilagoditve okolja in pripomočke za lažje in samostojnejše opravljanje dnevnih aktivnosti.
Delovni terapevt v predšolskem in šolskem obdobju svetuje in sodeluje s starši, vzgojitelj in učitelji. Svetuje strategije in prilagoditve, da bo otrok uspešen pri šolskih veščinah kot je pisanje, rezanje s škarjami, skrb za šolske potrebščine, sledenje učni snovi in opravljanje domačih nalog.

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE NA PODROČJU DELOVNE TERAPIJE

Ker storitve v okviru OZZ v veliko primerih ne zagotavljajo potrebnega števila terapij in posledično tudi ne želenega napredka, vam v Zdravstvenem domu Trbovlje v okviru delovne terapije v razvojni ambulanti nudimo tudi samoplačniške storitve.

Kontakt za informacije in naročanje:
Elektronska pošta: jasmina.hribar@zd-trbovlje.si
Telefon: 03 56 24 186

Cenik storitev:
DT obravnava 45 min 30 eur
DT obravnava 60 min 35 eur
DT svetovanje, začetno ocenjevanje, opazovanje otroka v igri 45 min 45 eur
Senzorna integracija – ASI 60 min 40 eur

Cene že vključujejo DDV.