03 56 24 100

Diagnostični laboratorij

Laboratorij - Zdravstveni dom Trbovlje
Katarina Jordan Jazbec,
univ. dipl. biol. spec. med. biokem.
Mateja Sumrak, dipl. ing. lab. biomed.
Isabella Štagar, lab. teh.
Katja Tomšič, lab. teh.
Nejc Kočar, lab. teh.

Dopoldne Popoldne
Danes 07:15 - 18:00 /

Ordinacijski čas
Laboratorij - enota pediatrija
Katarina Jordan Jazbec, univ. dipl. biol. spec. med. biokem.
Mateja Sumrak, dipl. ing. lab. biomed.
Isabella Štagar, lab. teh.
Katja Tomšič, lab. teh.
Nejc Kočar, lab. teh.

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas