Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Diagnostični laboratorij

Diagnostični laboratorij - Zdravstveni dom Trbovlje
Katarina Jordan Jazbec,
univ. dipl. biol. spec. med. biokem.
Mateja Sumrak, dipl. ing. lab. biomed.
Isabella Štagar, lab. teh.
Katja Tomšič, lab. teh.
Nejc Kočar, lab. teh.

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas