Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Dom starejših občanov Trbovlje

Darja Logar, dr. med., spec. druž. med.
Darja Cukjati, srednja. med. sestra 03/56-24-173
03/56-24-174
dufs@zd-trbovlje.si
Naročanje:
V ordinacijskem času ambulante.
Oblike naročanja:
  • osebno
  • po telefonu
  • po pošti 
  • po elektronski pošti
ORDINACIJSKI ČAS Dopoldne
Popoldne
Ponedeljek 07:00 - 15:00 /
Torek / /
Sreda 07:00 - 15:00 /
Četrtek 07:00 - 15:00 /
Petek / /
Ambulanta deluje ob sredah vsak drugi teden.
Zaradi potreb zavoda ali odsotnosti zdravnika si pridružujemo pravico do spremembe urnika.
V primeru življenske ogroženosti pokličite 112