Na prvo stran
03 56 24 100

Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok

Logopedinja Daša Rajh, mag. prof. logopedije in surdopedagogike
Kristina Groboljšek, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Razvojna ambulanta Romana Hudomalj Virant, dr. med., spec. pediater
Kristina Groboljšek, dipl. med. sestra.

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Pediatrinja, Mojca Grošelj Grenc, dr. med., spec. pediater
Kristina Groboljšek, dipl. med. sestra.

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Delovna terapija Špela Petek, dipl. delovna terapevtka
Špela Petek, dipl. delovna terapevtka

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Delovna terapija Jasmina Hribar, dipl. delovna terapevtka
Jasmina Hribar, dipl. delovna terapevtka

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Nevrofizioterapija Marija Vozelj, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Psiholog Marina Vidović, mag. psih., specializantka klin.psihologije
Kristina Groboljšek, dipl. med. sestra.

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Specialna pedagoginja Lara Hodej, mag. prof. spec. in reh. ped., pos. razv. in uč. tež.
Kristina Groboljšek, dipl. med. sestra.

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Nevrofizioterapija Žana Lukač, dipl. fizioterapevtka

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas
Socialni Delavec Andrej Poglajen, mag. soc. del.
Andrej Poglajen, mag. soc. del.

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas