Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Dermatološka ambulanta Bojan Popovič, dr. med., spec. derm., univ. dipl. prav.

Bojan Popovič, dr. med., spec. derm. univ. dipl. prav.
Jasminka Mešić, sr. med. sestra 03 56 24 135
derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
Naročanje:
Ponedeljek:
12:00 - 16:00
Sreda: 08:00 - 12:00
Petek: 08:00 - 11:00
Oblike naročanja:
  • osebno
  • po telefonu
  • po pošti 
  • po elektronski pošti
Sprememba urnika:

- Od ponedeljka, 19. 2. 2024 do vključno petka, 23. 2. 2024 ambulanta NE DELA


Redni urnik:
ORDINACIJSKI ČAS Dopoldne
Popoldne
Ponedeljek / 12:00 - 18:30
Torek / /
Sreda / /
Četrtek / /
Petek 07:30 - 13:30 /
OPOMBA:

Za vse nujne primere, se lahko obrnete na UKC Ljubljana ali Splošno bolnišnico Celje.