Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

MDPŠ, Marko Ratej, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa
Stanislav Sunčič, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa

Barbara Dolinšek dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas