03 56 24 100

Dispanzer za žene, Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin in porod.