Klic
v sili

Zdravstveni dom Trbovlje                                                

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

tel: 03 56 24 100 fax: 03 56 24 101

Matična št: 5063094 000

Davčna št: 17119324

Občina: Trbovlje

Žiro račun: 01329-6030924721            

Pravni status: Javni zavod

Odgovorna oseba: dr. Denis Tomše, univ. dipl. org. , e-mail: denis.tomse@zd-trbovlje.si

Zdravstveni dom Trbovlje opravlja za področje Trbovelj in delno tudi celotnega Zasavja skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu naslednje dejavnosti:
Osnovno zdravstveno dejavnost za odrasle in mladino za področje Trbovelj: v sklopu te dejavnosti deluje sedem splošnih ambulant, splošna ambulanta v Domu upokojencev Franc Salamon in otroško-šolski dispanzer, v okviru katerega delujeta dve kurativni in dve preventivni ambulanti, dispanzer za žene, patronažna služba s službo nege na domu in dispanzer medicine dela, prometa in športa.

Specialistično ambulantno dejavnost za področje celotnega Zasavja: v okviru katere deluje otološka, dermatološka, okulistična, psihiatrična in pedopsihiatrična ambulanta. Za celotno Zasavje pa v okviru ZD Trbovlje deluje še razvojna ambulanta v otroško-šolskem dispanzerju, logopedska služba, služba nujne medicinske pomoči, mentalno higienski dispanzer in center za zdravljenje odvisnosti.

Zobozdravstvena dejavnost za področje Trbovlej zajema štiri zobne ambulante za odrasle in tri zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino. V sklopu te službe deluje za celotno Zasavje še ortodontska ambulanta in rentgen za slikanje zob. Zobozdravstvena služba za otroke opravlja tudi zobozdravstveno vzgojno dejavnost.

Reševalna služba za področje Trbovelj, ki opravlja nujne in ne nujne reševalne prevoze, prevoze onkoloških in dializnih bolnikov.