Klic
v sili

LABORATORIJSKI MATERIAL

DOBAVA OSEBNEGA VOZILA ZA POTREBE URGENTNEGA ZDRAVNIKA

DOBAVA POGONSKEGA GORIVA

DOBAVA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE IN ANALITSKEGA SISTEMA ZA IMUNOKEMIJSKE PREISKAVE TER PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 3 LET