Klic
v sili

Prenova zobotehničinega laboratorija v obstoječem objektu ZD Trbovlje

Razpisna dokumentacija:

ponudbeni_predraun/18_03_29_Popis_opreme_zobna_tehnika.xlsx
ponudbeni_predraun/18_03_29_popis_zd_trbovlje_zobotehnika_E.xlsx
ponudbeni_predraun/18_03_29_popis_zd_trbovlje_zobotehnika_GO.xlsx
ponudbeni_predraun/18_03_29_popis_zd_trbovlje_zobotehnika_S.xlsx

pzi/ZD_M0_ZOBNA.pdf

pzi/1.5.01_tloris_obstojee_stanje_z_ruitvami.pdf
pzi/1.5.02_novo_stanje_z_dispozicijo_opreme.pdf
pzi/5.2_blok_B5.pdf
pzi/B1_blok_1.pdf
pzi/B2_blok_2.pdf
pzi/B3_blok3.pdf
pzi/B4_blok_4.pdf
pzi/B5.1_blok_5.pdf
pzi/B5.3_blok_5.pdf
pzi/B6_blok_6.pdf
pzi/K_ajna_kuhinja.pdf
pzi/M1_miza_1.pdf
pzi/O1_omara_1.pdf
pzi/O2_omara_2.pdf
pzi/OT2_otok_tehnik_2.pdf
pzi/OT4_otok_tehnik_4.pdf
pzi/P1_pult_P1.pdf
pzi/P2_pult_P2.pdf
pzi/P3_pult_P3.pdf
pzi/P4_pult_P4.pdf
pzi/pogled_blok_B1_in_B2.pdf
pzi/pogled_na_blok_5.pdf
pzi/pogled_na_blok_B4.pdf
pzi/R1_regal_1.pdf
pzi/ZD_M1_ZOBNA.pdf

m4/1E_8150_17_PZI_ZDT_ZoboTL_Popis.pdf
m4/2E_8150_17_PZI_ZDT_ZoboTL_Popis.pdf
m4/4_5_1_LokacijaObjekta.pdf
m4/4_5_2_LokacijaZobnaTehnikaZDT.pdf
m4/4_5_3_SituacijaEI_Razsvetljava_1_25.pdf
m4/4_5_4_SituacijaEI_Mo_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_1_DetajliEI_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_2_DetajliEI_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_3_DetajliEI_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_4_DetajliEI_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_5_DetajliEI_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_6_DetajliEI_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_7_DetajliEI_1_25.pdf
m4/4_5_5_DetajliEI-4_5_5_8_DetajliEI_1_25_2.pdf
m4/ 4_5_6_ShemaRazvoda.zip
m4/4_5_7_SituacijaEI_IzenaitvePotencialov1_50.pdf
m4/E_8150_17_PZI_ZDT_ZoboTL.pdf

m5/1_tloris_voda.pdf
m5/2_tloris_ogrevanje_hlajenje_plin.pdf
m5/3_shema_plin.pdf
m5/4_tloris_prezracevanje.pdf
m5/Tekst_Zd_zobotehnika_Trbovlje_PZI.pdf

Narocnik_ESPD.xml

Naroilo_male_vrednosti_-_Razpisna_dokumentacija_ZDT_18.05.2018-zobotehnini_laboratorij_1.docx