Klic
v sili

Datum vpisa subjekta v sodni register:    

01.10.1991

Matična številka:    

5063094000

Davčna številka:    

SI 17119324

Firma:

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12

Skrajšana firma:

ZD Trbovlje

Sedež:

Trbovlje

Poslovni naslov:

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Pravnoorganizacijska oblika:

Javni zavod

Vrsta zastopnika:    

Direktor

Osebno ime:    

dr. Denis Tomše, univ. dipl. org.

Naslov:    

Cesta OF, 1420 Trbovlje

Datum podelitve pooblastila:    

01.09.2017

Način zastopanja:    

samostojno