Klic
v sili

ČLANI SVETA ZD TRBOVLJE v mandatnem obdobju od 6.10.2015 do 5.10.2019

  • Samo Guzej

  • Gorazd Kajič

  • Mirjana Kujundžič

  • Vilma Strniša

  • Alenka Starič

  • Uroš Šušteršič

  • Denis Kahteran