Klic
v sili

ČLANI SVETA ZD TRBOVLJE v mandatnem obdobju od 20.11.2019 do 19.11.2023

  • Gašper Princ (predsednik) - imenovan s strani ustanovitelja

  • Jana Škorjanc Štrakl (namestnica predsednika) - imenovana s strani ustanovitelja

  • Dejan Zupanc - imenovan s strani ustanovitelja

  • Jožefa Gabrič Kolarič - imenovana s strani ustanovitelja

  • Alenka Starič - imenovana s strani ZZZS

  • Bojana Kirn - imenovana s strani ZZZS

  • Alen Osmanović - predstavnik delavcev