Klic
v sili

VODSTVO

Direktor

dr. Denis Tomše, univ. dipl. org.
 
E: denis.tomse@zd-trbovlje.si
T: (03) 56 24 200
F: (03) 56 24 101

Strokovni vodja
Roman Kralj, dr. med., spec. spl. med.

E: 

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego
Blaž Pirnat, mag. jav. upr., dipl. zn.

E: blaz.pirnat@zd-trbovlje.si 
T: (03) 56 24 209

Vodja službe splošne medicine
Darja Logar, dr. med., spec. druž. med. 

E: darja.logar@zd-trbovlje.si

Vodja službe zdravstvenega  varstva otrok, šolskih otrok in mladine s psihološko in logopedsko dejavnostjo 
Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec. otr. in mlad. psih. 

E: katja.kobilsek.guna@zd-trbovlje.si

Vodja patronažne službe z zdravstveno nego na domu 
Katarina Kočnar, dipl. med. sestra

E: katarina.kocnar@zd-trbovlje.si
 
Vodja reševalne službe 
Robert Jošt

E: robert.jost@zd-trbovlje.si
 
Vodja laboratorija 
Katarina Jordan Jazbec, univ. dipl. biol., spec. biokem.

E: katarina.jordan@zd-trbovlje.si
 
Vodja zobozdravstvene službe za odrasle 
Natasa Karuseva, dr. dent. med.

E: natasa.karuseva@zd-trbovlje.si
 
Vodja zobozdravstvenega varstva otrok in mladine z ortodontijo 
Slavica Mikoš, dr. dent. med. 

E: slavica.mikos@zd-trbovlje.si
 
UPRAVA

Tajništvo 
Andraž Jeršin

E: tajnistvo@zd-trbovlje.si
E: andraz.jersin@zd-trbovlje.si
T: (03) 56 24 200
 
 
Vodja finančno - računovodske službe
Maruša Eberlinc

E: marusa.eberlinc@zd-trbovlje.si 
T: (03) 56 24 204

Analitika, fakturiranje 
Maruša Eberlinc 

E: marusa.eberlinc@zd-trbovlje.si  
T: (03) 56 24 204
 
Blagajna, statistika 
Mojca Gošte 

E: mojca.goste@zd-trbovlje.si
T: (03) 56 24 208
 
Osebni dohodek 
Sanja Poljan

E: sanja.poljan@zd-trbovlje.si 
T: (03) 56 24 207
 
Saldakonti 
Andreja Ričko

E: andreja.ricko@zd-trbovlje.si 
T: (03) 56 24 205
 
Pravno – kadrovska služba 
Staša Zupan 

E: stasa.zupan@zd-trbovlje.si
T: (03) 56 24 203
 
Skrbnik informacijskega sistema in vodja vzdrževalno-tehnične službe
Vesmin Husič

E: vesmin.husic@zd-trbovlje.si
T: (03) 56 24 240