Na prvo stran
03 56 24 100

Dispanzer za žene

Dispanzer za ženske Cvetka Skušek-Fakin, dr. med., spec. gin. in por.
Petra Prašnikar, sr. med. sestra
Viktorija Veljko, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes / /

Ordinacijski čas