Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Dispanzer za žene

Dispanzer za ženske Cvetka Skušek-Fakin, dr. med., spec. gin. in por.
Petra Prašnikar, sr. med. sestra
Viktorija Veljko, dipl. med. sestra

Dopoldne Popoldne
Danes 07:00 - 13:00 /

Ordinacijski čas