Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Okulistična ambulanta, Krajnc Špela, dr. med., spec. oftalm.

Okulistična ambulanta
Pia Žalar, teh. zdr. nege
Tamara Vidmar Ristovnik, dipl. babica

Dopoldne Popoldne
Danes 07:00 - 13:00 /

Ordinacijski čas